[ Tilbage ]

Grundtyper

Nr.: 84
Dato: September 2003
Emne: Grundtyper
Pris: 50,-
Tema Nr.: Ja

Indkøbskurv

Indhold:
Artsbegreber og taksonomi
De levende væseners mangfoldighed og orden
Organismernes system
Problemer ved en artsdefinition der ikke kan diskuteres
Morfologiske artsbegreber
Genetiske artsbegreber
To genoarter - en morfoart
To morfoarter - en genoart
Uklarhed ved bioartsdefinitionen
Konklusioner
Grundtyper
Eksempler på grundtyper
Grundtyper og klassisk taksonomi
Svagheder go styrker ved grundtypemodellen
Sammenfatning
Evolutionsmekanismer
Kausal evolutionsforskning
Empiriskkonstaterede evolutionsfaktorer
Fra Darwin til neo-darwinismen (ny-darwinismen)
Betingelser for artsopspaltning
Om kritik af den syntetiske teoris forhold til nytænkning
Mikro- og makroevolution
Resumé

Origo © 1985-2018