maksime

Grundregel, selvindlysende udsagn, “så er det sagt”.

manet

[ma-nét] (norsk og svensk) goble, brand/vandmand.

materialistisk naturalisme

kaldes det videnskabsteoretiske udgangspunkt at tilværelsen og livets kompleksitet alene beror på “en tilfældig omrøring i naturlovene”, at der ikke findes noget i dette univers som ikke kan måles og vejes.

mccarthyisme

(begrebet stammer fra US-senator McCarthy) forfølgelse af folk der blev mistænkt for at være kommunister i efterkrigstidens USA; nu symbol på jagt på anderledestænkende.

melanisme

En abnorm mørkfarvning af hud, hår osv.

metamorfose

Forandring, forvandling, bio. fx insekters forvandlingen fra larve til puppe til voksent individ // geol. “vulkanisering” af bjergarter: sedimentbjergarter kan under påvirkning af højt tryk og temperatur, fx i forbindelse med vulkanudbrud, blive forvandlet; granit er et eksempel på en metamorf bjergart.

metazoisk, metazoer

(vedr.) flercellede dyr.

modificere

Forandre, tilpasse, ændre i små ryk.

morfologi

Læren om dyrs/organismers fysiske udformning, deres kropsplaner.

morfologisk diversitet

Spredningen i den mĂĄde forskellige organismer er bygget op pĂĄ, forskelle i kropsplaner: nogle dyr har fx skelettet indeni, andre udenpĂĄ.

morfologiske mutationer

Mutationer der berører en organismes fysiske udformning/kropsplaner. – Hvis en fiskeart fx igennem flere generationer har levet i en hule uden lys, vil den være åben over for morfologiske mutationer så den ikke blot mister synet, men kodningen for øjne kan åbenbart helt forsvinde fra dens genom. Se også evolution »ned ad bakke«. Det har vi flere eksempler på i naturen. Men OBS: aldrig det modsatte!

mutant

Den organisme der har været udsat for en eller flere mutationer, kaldes en mutant.

mutantstammer

På samme måde som man inden for kvægavl kan have forskellige avlslinjer, kan man inden for genetikken arbejde med forskellige mutantstammer.

mutation

Forandring i arveanlæggene, fejl i genkoden. NB! Undertiden omtales mutationer som en kreativ forbedring af genkoden. Men det er og bliver en noget fantasifuld tolkning af det mutationer reelt er, altså fejl i koden, und nix weiter! – Læs evt. om “positive mutationer” i Origo nr. 122, artiklen »Resistente bakterier i skyttegravskrig« side 23 (Origotemanummer: EVOLUTION – Hvad din biologibog ikke fortæller.)

mutere

At en genkode muterer, betyder at der opstår fejl, mutationer, i den oprindelige kode. – Og vi gentager lige: “at der opstår FEJL ...”

mætningsmutagenese

(eng.: saturation mutagenesis), metode hvormed enhver mulig mutation der fx kunne have forbindelse til bananfluens udvikling, er scannet igennem.

Origo © 1985-2018