kloning

“Kerneudskiftning”, kopiering af en celles hele DNA til en anden celle; eller “kunstig fremstilling af enæggede tvillinger”, kloner har derfor ens arveanlæg.

konspirationsteorier

(eller vilde teorier). Den mest berømte er nok påstanden om at hele Apolloprogrammet er ét stort fupnummer. I stedet for at lande på Månen, har NASA blot opført det hele i et tv-studie. Hvis det skulle være tilfældet, kan man jo undre sig over hvor alle de måneklippestykker som i dag ligger rundt om på verdens forskellige universiteter (herunder Geologisk Museum i Kbh.), skulle være kommet fra.

kosmologi

Læren om kosmos, dvs. om universet.

kovalente bindinger

Kemiske forbindelser som i væskeform er olieagtige, ikke-vandopløselige. – Forestil dig at DNA-dobbeltstrengen er en stige. En stige består af to vanger og en række trin. Disse trin består hver af to baser der i midten af trinnet er “løst” sammensat med hydrogenbindinger. Til gengæld sidder de fast på vangerne med stærke kovalente bindinger. Så når de to halvdele af stigen deler sig, sidder de to baser fast på hver af de to vanger, men slipper hinanden. – Der er altså, takket være de kovalente bindinger, en slags “lynlås-virkning” i DNA-strengen.

Origo © 1985-2018