ID

forkortelse for Intelligent Design

IDist

Egentligt en nedsættende betegnelse på engelsk, men da den klinger så godt, vil jeg hermed gerne introducere begrebet på dansk som en betegnelse for et menneske der mener at Intelligent Design er en bedre forklaring på livets opståen og udvikling end darwinistens evolutionsteori; ja, jeg vil sige at ID-forklaringen er, med et citat af Little Lord Fauntleroys bedstefar: “Infinitely superior!!!” (hvor han svarer på drengens spørgsmål om hvorvidt det er bedre at sidde i Overhuset end at være præsident i USA).

ikonografi

Læren om et ikons (et billedes) indhold.

imago

Det voksne individ hos insekter. (ORIGO nr. 120 kan anbefales i dén forbindelse: et temanummer om insekter.)

implikation

Medbetydning, hvad en ting tyder på.

indicere

[in-di-se-re] antyde, tyde på, være tegn på; blev altid (fejlagtigt) erstattet af ordet *indikere* fordi ordet hedder indicate på engelsk og her udtales [-k-]. – indikere[in-di-ke-re] angav indtil RO12 “at (ud)måle”; et manometer indikerer fx 30 mb. Tro mig, det var rigtigt nok, men da ingen “gjorde det rigtigt”, blev det (som forudset) lavet om ved seneste udgave af Retskrivningsordbogen, RO12. Så nu kan begge ord bruges om “det at antyde noget”. [Taget med i ordbogen her fordi ordet “indicere” vedblivende vil optræde i Origo. Her tager vi den akademiske forpligtelse alvorligt, også når det gælder den danske sprogbrug.) ;) .kb]

indikere

ordets betydning ændret fra og med RO12.

informationskontinuiteten

Det forhold at man kan konstatere en kontinuitet i overførslen af information fra moder til barn i slægtled efter slægtled.

innoverende

Kreativ, nyskabende, åben for nye muligheder; gad vide hvor innoverende for den biologiske forskning darwinismen kan blive ved med at være?!

integumentær

Det som vedrører huden.

Intelligent Design

Et forskningsprogram der siger at jo mere vi forsker i livets kemi, jo mere klart bliver det at en intellektuel tilfredsstillende forklaring ikke kan være et utroligt tilfælde (held) og masser af tid; vores øgede viden kræver et nyt begreb i livets ligning: intelligens. Intelligens kan eftervises eksperimentelt; hvilken intelligens der er tale om, lader sig derimod ikke bestemme videnskabeligt. Intelligent Design er et studium af de strukturer i naturen som bedst kan forklares som resultat af en intelligens ifølge William A. Dembski. Se også FAQ’en om Intelligent Design.

irreducibel kompleksitet

(Forkortet IC) dette at en biologisk maskine kun kan fungere med alle “maskindele” til stede; hvis man altså reducerer i maskinens komplekse opbygning, vil den ikke kunne fungere og altså blive udryddet af den naturlige selektion; se også specificeret kompleksitet {link følger når opslaget er oprettet}.

irreversibel

“Kan ikke løbe baglæns”, “kan ikke komme tilbage til udgangspunktet”, proces der alene løber i én retning.

Origo © 1985-2018