hermetikkboks

norsk for dåse(mad), mad på dåse; det er jo derfor at fiskehandleren i Astrerix i dansk oversættelse hedder »Hørmetix« som en skjult hentydning til ...

Homo erectus

Homo = menneske, erectus = oprejste. Se også (de kommende) opslag om hhv. missing link, the og overgangsformer.

Homo floresiensis

Homo = menneske. Floresiensis fra øen Flores i Indonesien (lidt øst for Java og Bali).

Homo sapiens

Homo = menneske, sapiens = tænkende, den biologiske betegnelse for det moderne menneske. Altså os selv. Skal vi have hele artsnavnet med, skal vi faktisk skrive »Homo sapiens sapiens«. For at kunne skelne mellem os og en anden »art«. Se opslaget Homo sapiens neanderthalis når det kommer. – Men den går ikke, Grandberg! Ikke hvis vi skal holde os til den gængse artsdefinition. Se art.

homonymer

Enslydende ord der har forskellig betydning.

hybrid

Organisme (dyr eller plante) som er dannet ved krydsning (parring) af to forskellige arter. (Jf. “hybridbil” der jo betegner en krydsning mellem en el-drevet og benzindrevet bil.)

hybridisere

(jf. hybridisering) – danne afkom ved parring, krydsning.

hydrogen

“Vandskaberen”, luftarten som H. C. Ørsted kaldte brint; verdens letteste stof; indgår, som navnet siger, i vand: H2O. <-- Nå øv, jeg troede lige jeg havde fundet ud af hvordan man skriver kemiske formler “på riktigt”. ;) .kb

Origo © 1985-2018