cand.real.

Norsk for cand.scient.

cirkelræsonnement

Kaldes også cirkelslutning. Hvis man bruger dét man skal bevise, som argument for det man vil bevise, kalder man det et cirkelræsonnement eller et cirkelargument. Eksempel: Man daterer et lag ud fra de ledefossiler der findes i det, derefter vender man argumentet om og siger at fordi dette fossil er fundet i dette lag, er det så og så gammelt.

covalens

Eng. kovalente bindinger.

creationist

Creationist – (har ikke noget med kreation, dvs. tøj, at gøre, men derimod creation, og det er derfor underligt at stave det med k. Vi staver heller ikke canadier, campist eller cataloner med k, vel!) et menneske som af forestillingen om Skabelsen (eng.: the Creation) lader sig inspirere til at tænke skabelsen ind i de videnskabelige forklaringer på livets opståen og udvikling. Jf. Afsigselverister.

Origo © 1985-2018