A, T, C og G

– »livets alfabet« – Eller mere nøjagtigt forkortelserne for de kemiske baser adenin, thymin, cytosin og guanin. De udgør nemlig “bogstaverne” i DNA-koden.

ad hominem

“ad hominem” latin for “mod mennesket”, om de argumenter i en diskussion der går på personen og ikke argumentet, som er “slag under bæltestedet”.

afsigselverister

eller af-sig-selv-troende, folk der tror at alting kan blive til af sig selv, blot man venter længe nok; vi minder lige om Storm-P-udsagnet “Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld …”

AI-forskning

AI (Artificial Intelligence), altså forskning i kunstig intelligens.

akkumulere

Opsamle, samle sammen (over længere tid), “samle til bunke”.

aksiom

Et aksiom er en selvindlysende påstand der ikke behøver noget bevis.

alleler

Forskellige udgaver af samme gen fx brun og blå øjenfarve.

anaerob

Bakterier der lever fx uden ilt.

apologet

Ivrig fortaler for en idé, et filosofisk standpunkt, en overbevisning (religiøs, politisk osv.).

art

Den mest brugte artsdefinition (der er 22 at vælge imellem): To individer tilhører samme art hvis de kan få frugtbart afkom. Kan de ikke få afkom, eller afkommet er sterilt, er der tale om to forskellige arter.

ateist

(A-teist = uden gud) medlem af det "protestantiske trossamfund" der tror at Gud ikke findes.

ateistisk evolution

Underligt nok et begreb man ikke bruger, men det forholder sig faktisk sådan at når neodarwinister kritiserer ID-folk, (jf. IDist) glemmer de at de faktisk selv tager afsæt i en arbejdsfilosofi, nemlig den ateistiske naturalisme som er en filosofi der siger at naturen og naturlovene er den eneste virkelighed der findes.

attribut

Kendetegn (fx ved en person, Neptuns trefork, Peters nøgler).

Origo © 1985-2018